Љумњурии Тољикистон
ш. Душанбе
кучаи Буни Њисорак,
Бинои 12,

Факултети њуќуќшиносии ДМТ .


Телефон:

(372) 2-24-65-03, 2-24-35-19, 2-24-48-52.

Дар ин љо->: Главная Алоќањои мо