Хабарњо

Наќши санадњои байналмилалї дар тањкими њуќуќи инсон
Таљлили Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон
ЊИСОБОТ ОИД БА НАТИЉАЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ИЛМЇ-ТАДЌИЌОТИИ ФАКУЛТЕТИ ЊУЌУЌШИНОСИИ ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛИ 2017
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон - асосгузори ќонунгузории соњибкорї ва сайёњї
Конференсияи илмї-назариявии љумњуриявї дар мавзўи «Ањамияти иљлосияи таќдирсози 16 - уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар тахќими давлатдории миллї ва рушди ќонунгузорї»
Дар факултети њуќуќшиносии ДМТ бахшида ба 23-юмин солгарди ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон конференсияи илмї-амалии љумњуриявї баргузор гардид!
Танзими њуќуќии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон: мушкилот ва дурнамо
Рањимзода Рамазон Њамро дар Донишгоњи миллии Тољикистон
Ифтитоњи маркази тестї, китобхонаи илмї ва баргузории аввалин дифои рисолаи илмї дар Шўрои миллї
Наќши забони давлатї дар ташаккули ќонунгузории миллї
Дар ин љо->: Главная Хабарњо