Хабарњо

Омўзиши забони хориљї калиди ќулфњои бастаи ояндаи дурахшони њар шахс!
Баргузории конференсияи байналмилалї дар факултети њуќуќшиносии ДМТ
Таќсимоти давлатии хатмкунандагони факултети њуќуќшиносии ДМТ!
Баргузории њафтаи илм дар факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон
Семенари илмии навбатии олимони љавони факултети њуќуќшиносї!
Љашни байналмилалии Наврўзи оламафрўз муборак бод њамватанони азиз!
Семинари илмї-назариявии устодони љавони кафедраи њуќуќи байналмилалии факултети њуќуќшиносии ДМТ
Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї дар мавзўи «Масъалањои мубрами забоншиносии љамъиятї ва муколамаи байнифарњангї» бахшида ба «Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» дар факултети њуќуќшиносии ДМТ
Паёми Пешвои миллат – њуљљати рушдбахшандаи њаёти њуќуќии кишвар
Дар партави Паёми Пешвои миллат ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон конференсияи илмї-амалии љумњуриявї баргузор гардид!
Дар ин љо->: Главная Хабарњо