Семинари илмии олимони љавони факултет

    Бо ташаббуси садорати факултети њуќуќшиносии ДМТ њар охири моњ семенари илмии олимони љавони факултет баргузор мегардад. Ин иќдоми пешакардаи садорати факултети њуќуќшиносї судманд буда, барои инкишофи малакаю дониши устодони љавон мусоидат хоњад кард. Дар ин замина санаи 28-уми сентябри соли љорї семенари илмии омўзгорони љавони кафедраи њуќуќи гражданиї бо иштироки доираи васеи омўзгорон, аспирантон, магистрњо ва мудирони кафедрањо баргузор гардид. Сухани ибтидоиро декани факултет Д.С. Рањмон оѓоз намуда иброз дошт, ки дар соли аввали хониши 2018 ва 2019 нахустин семинари имлии оилмони љавони факултет буда барои такмили дониши олимони љавони факултет сариваќти ба њисоб меравад. Баъдан мудири кафедраи њуќуќи гражданї, профессор Ѓаюров Ш.К. изњори сипоси худро ба њамаи иштирокчиён барои ширкат дар кори семенари илмї баён намуданд. Вобаста ба мавзўъњои баррасишаванда ќайд намуданд, дар шароити имрўза ќонунгузории гражданї Сипас, аз рўйи барномаи семинар маърўзањои устодони љавони кафедраи зикргардида ассистентон М.М. Соњибов, Д.Г. Хољамуродов, Њ.З. Бобохонов, Р.М. Мањмудов ва аспирантон Љ. Њамроќулова, И. Саидов, шунида шуданд. Баромадкунандагон мазмуну моњияти маърўзањои хешро шарњ дода, тањќиќу омўзиши минбаъдаи онро асоснок намуданд. Оид ба маърўзањои ќироатшуда саволу љавоб ва музокирањои тўлонї сурат гирифтанд. Мавриди зикри хос аст, ки аксарияти иштирокчиёни семенари илмї андешаю назари хешро оид ба пањлуњои мухталифи масъалањои баррасишуда баён намуданд. Дар умум вазъи кунунї ва дурнамои рушди падидањои њуќуќи гражданї ва ќонунгузории гражданї мавриди баррасї ќарор дода шуда, роњњои њалли ин мушкилотњо пешнињод шуд. Дар фарљом изњори умед карда шуд, ки натиљањои кори семенари илмї барои такмили муносибатњои њуќуќи гражданї ва њуќуќи оилавї аз њар љињат муфид ва самарабахш хоњад буд.

Дар ин љо->: Главная Хабарњо Семинари илмии олимони љавони факултет