Номгӯи мавзӯҳои маҳфили илмӣ-назариявии «Муҳофизони муҳити зист»-и назди кафедраи ҳуқуқи нақлиёт ва ҳуқуқи истифодабарии сарватҳои табиӣ барои соли таҳсили 2018-2019

                                                                                    «Тасдиқ карда шуд»

                                                                                      дар ҷаласаи кафедра

                                                                                                                                             с/м № 1 аз 31.08.2018                                                                                                 мудири кафедра, н.и.ҳ.,

                                                                                         дотсент Қурбонов Қ.Б.

                                                                                          ____________________

НОМГЎИ

мавзӯҳои маҳфили илмӣ-назариявии «Муҳофизони муҳити зист»-и назди кафедраи ҳуқуқи нақлиёт ва ҳуқуқи истифодабарии сарватҳои табиӣ

ҲУҚУҚИ ЗАМИН

 1. Ҳуқуқи замин ҳамчун соҳаи фундаменталии (бунёдии) ҳуқуқ
 2. Ҳуқуқи моликият ва дигар ҳуқуқҳои молумулкӣ ба замин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
 3. Қонунгузории замини Ҷумҳурии Тоҷикистон: муаммоҳо ва роҳхои ҳалли он
 4. Принсипҳои ҳуқуқи замин
 5. Мафҳум ва хусусиятҳои сарчашмаҳои ҳуқуқи замин
 6. Шартномаи хариду фурӯши ҳуқуқи истифодабарии қитъаи замин
 7. Мафҳум ва намудҳои муносибатҳои ҳуқуқи замин
 8. Ҳифзи ҳуқуқ оид ба қитъаи замин ва ҳалли баҳсҳои замин
 9. Танзими ҳуқуқии муносибатҳои заминистифодабарӣ дар давлати Сомониён

        10. Танзими ҳуқуқии муносибатҳои заминистифодабарӣ дар давлати ҶХШБ

      11. Мафҳум ва таркиби заминҳои таъиноти кишоварзӣ

12. Намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои вайрон намудани қонунгузории замин

13. Мафҳум ва хусусиятҳои шартномаи иҷораи қитъаи замин

14. Низоми ҳуқуқии заминҳои таъиноти маҳалҳои аҳолинишин (шаҳрҳо, шаҳракҳо ва маҳалҳои аҳолинишини деҳот)

15. Низоми ҳуқуқии заминҳои таъиноти ҳифзи табиат, солимгардонӣ, рекреатсионӣ (истироҳатӣ) ва таърихию фарҳангӣ

16. Низоми ҳуқуқии заминҳои таъиноти саноат, энергетика, нақлиёт, алоқа, мудофиа ва таъиноти дигар

17. Низоми ҳуқуқии заминҳои таъиноти фонди давлатии ҷангал,
фонди об ва заминҳои захираи давлатӣ

18. Мафҳум ва тавсифи умумии ҳуқуқи мурофиаи замин

19. Ҳолати ҳуқуқии фонди заминҳо

20. Хусусиятҳои меросии истифода бурдани қитъаи замин

21. Истифодаи муҳлатнок ва бемуҳлат қитъаи замин

22. Асосҳои қатъ гардии ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин

ҲУҚУҚИ ЭКОЛОГЇ

 1. Инкишофи қонунгузории экологӣ: муаммоҳо ва роҳхои ҳалли он
 2. Мафҳум ва хусусиятҳои сарчашмаҳои ҳуқуқи экологӣ
 3. Мафҳум ва хусусиятҳои муносибатҳои ҳуқуқи экологӣ
 4.  Ҳуқуқи моликият ба сарватҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
 5. Мафҳум, принсипҳо ва намудҳои ҳуқуқи табиатисифодабарӣ
  1. Назорати давлатии фаъолияти экологӣ ва идоракунии соҳаи экологӣ
  2. Мафҳум, мақсад, принсипҳо ва вазифаҳои экспертизаи экологӣ
  3. Функсияи экологии мақомоти прокуратура, суд ва корҳои дохила
  4. Мафҳум, моҳият ва функсияҳои ҷавобгарии экологӣ

10.Низоми ҳуқуқии истифодабарӣ ва ҳифзи замин

11.Низоми ҳуқуқии истифодабарӣ ва ҳифзи об

12.Низоми ҳуқуқии истифодабарӣ ва ҳифзи ҷангал

13.Низоми ҳуқуқии истифодабарии олами набототу ҳайвонот

14.Низоми ҳуқуқии истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ

15.Низоми ҳуқуқии ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда

16.Низоми ҳуқуқии истифодабари ҳифзи ҳавои атмосфера

17.Ҳолати ҳуқуқии вазъияти фавқулодаи экологӣ

18.Танзими ҳуқуқии муносибат бо партовҳо

ҲУҚУҚИ КИШОВАРЗЇ

 1. Предмет ва усулҳои танзимнамои дар ҳуқуқи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон
 2.  Мафҳум, хусусият ва таснифи сарчашмаҳои ҳуқуқи кишоварзӣ
 3. Муносибатҳои ҳуқуқи кишоварзии дохилӣ ва берунӣ
 4. Мафҳум ва моҳияти қонунгузории кишоварзӣ дар давраи гузариш ба муносибатҳои иқтисоди бозоргонӣ дар комлекси агросаноатӣ (КАС)
 5. Усулҳо ва шаклҳои танзими давлатии фаъолияти кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
 6. Шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии ташкилотҳои (корхонаҳои) тиҷоратии кишоварзӣ
 7. Ҳолати ҳуқуқии хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) мутобиқи қонунгузории нав
 8.  Тартиби ҷудо намудани қитьаи замин бо мақсади таъсиси хоҷагии ёрирасони шахсӣ
 9. Тавсифи умумии ҳолати ҳуқуқии заминҳои таъиноти кишоварзии мавриди истифодаи ташкилотҳои (корхонаҳои) кишоварзӣ қарордошта
 10.  Мафҳум ва намудҳои муносибатҳои иҷоравӣ дар фаъолияти кишоварзӣ
 11.  Хусусигардонӣ дар комплекси агросаноатӣ: мафҳум, принсипҳо, шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқӣ ва тартиби он
 12. Мафҳум, принсипҳо ва моҳияти фаъолияти соҳибкорӣ дар бахши кишоварзӣ 
 13. Муносибатҳои ҳуқуқии молиявии ташкилотҳои (корхонаҳои) тиҷоратии кишоварзӣ
 14. Мафҳум, принсипҳо ва хусусиятҳои хоси танзими ҳуқуқии муносибатҳои меҳнатӣ дар фаъолияти кишоварзӣ.
 15. Низоми ҳуқуқии муносибатҳои шартномавии ташкилотҳои (корхонаҳои) тиҷоратии кишоарзӣ ва дигар субъектони фаъолияти кишоварзӣ
 16. Намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои вайрон намудани қонунгузории кишоварзӣ
 17. Ҳолати ҳуқуқии субъектони фаъолияти кишоварзии мамлакатҳои хориҷӣ

ҲУҚУҚИ НАҚЛИЁТ

 1. Мафҳум, предмет, методи ҳуқуқи нақлиёт ва мавқеи он дар низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
 2. Мураттабсозии қонунгузории нақлиётӣ: мушкилот ва дурнамо
 3.  Иҷозатномадиҳии фаъолияти нақлиётӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
 4. Ҳолати ҳуқуқии нақлиёти автомобилӣ
 5.  Ҳолати ҳуқуқии нақлиёти роҳи оҳан
 6. Ҳолати ҳуқуқии нақлиёти ҳавоӣ
 7. Ҳолати ҳуқуқии нақлиёти обӣ
 8. Танзими шартномавии муносибатҳо дар ҳуқуқи нақлиёт
 9. Ҳуқуқи нақлиёти байналмилалӣ
 10. Василаҳои ҳуқуқи маъмурӣ ва ҳуқуқи ҷиноятӣ дар таъмини фаъолияти мӯътадили нақлиёт

11.Муқаррароти умумӣ оид ба шартномаи мусофиркашонӣ

12.Мафҳум ва аломатҳои ҳуқуқии шартнома оид ба ташкили ҳамлу нақл

13.Мафҳум ва аломатҳои ҳуқуқии шартномаи боркашонӣ

14.Мафҳум ва аломатҳои ҳуқуқии шартномаи иҷораи воситаҳои нақлиёт

15.Шартномаи чартер

16.Шартномаи экспедитсияи нақлиётӣ

17.Шартномаи таноби ядак

18.Шартномаи суғурта дар муносибатҳои ҳуқуқии нақлиёт

ҲУҚУҚИ ОБЇ ВА ҲУҚУҚИ КЎҲЇ

 1.  Мафҳум ва низоми ҳуқуқи обӣ
 2.  Сарчашмаҳои ҳуқуқи обӣ
 3.  Таърихи пайдоиш ва инкишофи ҳуқуқи обӣ дар Тоҷикистон
 4.  Проблемаҳои ҳуқуқи моликиятӣ ба объектҳои обӣ
 5.  Ҳуқуқи обистифодабарӣ ва мушкилотҳои он
 6.  Проблемаҳои идоракунии давлатӣ дар соҳаи истифода ва ҳифзи об
 7.  Проблемаҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои вайрон кардани қонунгузории об
 8.  Проблемаҳои реҷаи  ҳуқуқии истифодаи объектҳои обӣ ва намудҳои он
 9.  Проблемаҳои реҷаи ҳуқуқии заминҳои фонди об
 10.  Проблемаҳои танзими гражданӣ-ҳуқуқии муносибатҳои обистифодабарӣ
 11.  Проблемаҳои ҳуқуқи байналмилалии обӣ
 12.  Предмет ва сарчашмаҳои ҳуқуқи куҳӣ
 13.  Танзими ҳуқуқии давлатӣ дар соҳаи истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ
 14. Самаранок истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ ва ҳифзи ҳуқуқии он
 15. Дурнамои ҳуқуқии Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор 2018-2020”

ҲУҚУҚИ ШАҲРСОЗЇ

 1. Мавқеи ҳуқуқи шаҳрсозӣ дар низоми илмҳои ҳуқуқ
 2. Сарчашмаҳои ҳуқуқи шаҳрсозӣ
 3. Принсипҳои асосии фаъолияти шаҳрсозӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 4. Проблемаҳои инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи шаҳрсозӣ 
 5. Танзими давлатии фаъолияти шаҳрсозӣ
 6. Объект ва субъектҳои фаъолияти шаҳрсозӣ
 7. Кадастри давлатии шаҳрсозӣ ва мониторинг
 8. Назорат ва иҷозатномадиҳӣ дар соҳаи шаҳрсозӣ
 9.  Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қонунгузорӣ дар бораи фаъолияти шаҳрсозӣ ва ҷуброни зарар.

Роҳбари маҳфил                                                      Муминзода О.С.

Раиси маҳфил                                                           Авулов А.Х.