Руйхати ихтисосҳои илмӣ

    Факултети ҳуқуқшиносии ДМТ дорои заминаи бойи мутахасисони баландихтисос буда, аспирантону унвонҷуён ва докторантонро бо роҳбарони илмӣ пурра таъмин карда метавонад. Пас аз ба итмом расонидани рисолаҳои номзадиву докторӣ аспирантон, докторантон ва унвонҷуён барои дифоъ  ба Шӯроҳои дар Федератсияи Россия, Қазоқистон, Қирғизистон, Беллорусия ва Узбекистон мавҷуд буда  фиристода мешаванд.

  Руйхати ихтисосҳои илмие, ки аспирантону  унвонҷӯён дар факултети ҳуқуқшиносӣ  рисола навишта метавонанд, замима карда мешавад.

КодНомгӯи ихтисосҳоСоҳаҳои илм
12.00.00Илмҳои ҳуқуқшиносӣ 
12.00.01Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат.ҳуқуқшиносӣ
12.00.02Ҳуқуқи конститутсионӣ; мурофиаи суди конститутсионӣ; ҳуқуқи мунисипиалӣ.ҳуқуқшиносӣ
12.00.03Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ.ҳуқуқшиносӣ
12.00.04Ҳуқуқи молия; ҳуқуқи андоз; ҳуқуқи буҷетӣ.ҳуқуқшиносӣ
12.00.05Ҳуқуқи меҳнатӣ; ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ.ҳуқуқшиносӣ
12.00.06Ҳуқуқи замин; ҳуқуқи аграрӣ; ҳуқуқи истифодабарии сарватҳои табиӣ; ҳуқуқи экологӣ; ҳуқуқи кишоварзӣ.ҳуқуқшиносӣ
12.00.07Ҳуқуқи корпоративӣ; ҳуқуқи энергетикӣ.ҳуқуқшиносӣ
12.00.08Ҳуқуқи  ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи  иҷрои ҷазои ҷиноятӣ.ҳуқуқшиносӣ
12.00.09 Мурофиаи ҷиноятӣ.ҳуқуқшиносӣ
12.00.10Ҳуқуқи байналхалқӣ, ҳуқуқи аврупоӣ.ҳуқуқшиносӣ
12.00.11 Фаъолияти судӣ; фаъолияти прокурорӣ; фаъолияти ҳукуқмуҳофизавӣ ва ҳуқуқҳимоявӣ;ҳуқуқшиносӣ
12.00.12Криминалистика; фаъолияти экспертизаи судӣ; фаъолияти фаврӣ-ҷустуҷӯӣ.ҳуқуқшиносӣ
12.00.13 Ҳуқуқи иттилоотӣ.ҳуқуқшиносӣ
12.00.14 Ҳуқуқи маъмурӣ; мурофиаи маъмурӣ.ҳуқуқшиносӣ
12.00.15 Мурофиаи гражданӣ; мурофиаи арбитражӣ.ҳуқуқшиносӣ