Руйхати донишчуён МИД «Назариячиёни чавон» 2012-2013 с.

назди кафедраи назария ва таърихи давлат ва ?у?ук.

Ному насаби донишҷӯёнКурс
1Наимов Э.2
2Сафармои Х.2
3Нуров Ф.2
4Ҷабборов Ғолиб2
5Зулфалиева Ҷамила2
6Парвизи Ҷумъахон2
7Низомиддинов Ф2
8Маҳмудова М2
9Шодиев Маъруф2
10Каримов Ф.1
11Дилрабои Давлатназар3
12Шарипова М.2
13Ҷонмахмадов М.2
14Парвизи А.2
15Хамроқулова Ҷ.1
16Искандарова Н.1
17Қадамова Г.1
18Пардаев У.1
19Каримова Ф.1
20Атоев А.2
21Давлаталии Ғаффорзод5
22Холов Ч.5
23Илхоми И.5
24Неъматов Н.5
25Комрони Саидкомил5
26Раштияи Қурбонали5
27Назарова Маҳина5
28Комрониддини Илҳампур5

Ро?бари ма?фили МИД-и назди кафедраи назария ва таърихи давлат ва ?укук  Куканов А.

Раиси МИД-и кафедраи Назария ва таьрихи давлат ва ?уку? Комрони С.